pre radosť

     VITAJTE na stránke Agentúry Radosť. Pokojne, bez náhlenia sa oboznámte s jej obsahom, zamyslite sa, čo z našej ponuky Vám vyhovuje, čo Vás osloví a s Radosťou sa toho zúčastnite.

Dovoľte mi, aby som Vám stručne predstavila „životopis“ Agentúry Radosť. Od svojho vzniku v roku 1998 sme prešli výraznými zmenami v oblasti poskytovania služieb. V období počiatkov som sa zamerala na to, aby naša ponuka bola nanajvýš aktuálna a súčasne aby uspokojovala potreby klienta, ale i naše.
Časom sa naša činnosť vyprofilovala a začali sme sa zaoberať aktivitami, ktoré doslova a do písmena napĺňajú obsah nášho názvu – pre klienta poskytujeme doplnkové vzdelávanie, všestranné vyplnenie voľného času, i aktivity na regeneráciu a rekondíciu tela i ducha.
     Do prvej skupiny našich aktivít spadá oblasť doplnkového vzdelávania. Tu poskytujeme služby pre deti od 7 rokov, pre študentov stredných a vysokých škôl, pre manažérov, top manažérov, svoje uplatnenie tu nájde i novinár, vedecký pracovník, knihovník, učiteľ, pracovník vo verejnej správe, poslanec, podnikateľ, maklér, ... a každý iný, kto musí denne mnoho čítať a koho pritom súri čas.
 • žiakom základných škôl vo veku od 10 rokov ponúkame kurzy „NAUČIŤ SA, AKO SA UČIŤ – rýchle a efektívne učenie“,
 • pre ostatnú vekovo a profesijne rôznorodú klientelu ponúkame vzdelávaciu aktivitu „RÝCHLE A EFEKTÍVNE ČÍTANIE“ , po ukončení ktorej naši absolventi získavajú osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou v súlade so zákonom č.386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1977 Z.z. v znení zákona č. 567/2001 Z.z.
 • medzi nami sú však i takí, ktorí majú problémy s čítaním (dyslektici, dvojité čítanie,...) a práve pre nich ponúkame úplne inú – revolučnú metódu „SFUMATO® - Splývavé čítanie®“ , prostredníctvom tejto techniky sa deti naučia čítať plynulo a s porozumením. Aplikuje sa i ako „nápravné čítanie“.
 
    Druhá skupina našich aktivít je zameraná na regeneráciu a rekondíciu tela i ducha – pre všetky vekové kategórie . Tu ponúkame špeciálnu
 • „ENZYMATICKÚ REGENERÁCIU“ – hĺbkovú regeneračno-relaxačnú masáž
 • „MAGNETOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVO“
 • „RELAXÁCIU V PYRAMÍDE“  
 • „SPIRITUAL RESPONSE THERAPY - SRT"
 • „SPIRITUAL RESTRUKTURING - SPR“  
 • „EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES - EFT"  
 • „PSYCHOGRAFIA“  
 • „DUCHOVNÁ NUMEROLÓGIA podľa Lívie“
    
    Do tretej skupiny aktivít môžeme zahrnúť aktivity pre všestranné vyplnenie voľného času . Sem patrí špeciálny desaťdňový ozdravný kurz
 • „NOVÁ CESTA KU ZDRAVIU / ako sa zbaviť okuliarov“
 • „MANDALA a RADOSŤ“ - zážitkové semináre pre všetky vekové kategórie
 • "MOZGOVINKY" - zábavné techniky na zlepšenie kreativity detí
    Svoje aktivity dopĺňame ešte špeciálnou ponukou
 • „KINEZIOLOGICKÉ ODBLOKOVANIE“ , ktorá je určená pre deti a dospelých s poruchami učenia, čítania, písania, rátania,....
 • NÁPRAVNÉ ČÍTANIE metódou „SFUMATO® - Splývavé čítanie®“ – určené pre deti ZŠ a študentov SŠ i VŠ , ktorí majú problémy s čítaním

 

 

POSLANIE:

Našim poslaním je pomôcť všetkým ľuďom - bez rozdielu veku či pohlavia - všestranne vyplniť svoj voľný čas, a ukázať im cestu k sebe samým.

 

FILOZOFIA:

Našou filozofiou je, aby každý človek pochopil svoju celistvosť. Aby neliečil telo a popri tom zabúdal na duševné a duchovné zdravie, a aby pri liečbe duše a rozvoji svojich mentálnych schopností nezabúdal ani na fyzické telo.

    

Novinky

DUCHOVNÁ NUMEROLÓGIA

06.08.2009 18:26
    DUCHOVNÁ NUMEROLÓGIA podľa Lívie   Numerológia a dátum narodenia nie je vecou obyčajnej náhody, ináč by sa nedala tak ľahko charakterizovať podstata jednotlivca, keby to nebolo vopred určené a naplánované. Kódy, vďaka ktorým fungujeme na zemi, máme vopred dané. Sú...
>>

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

29.07.2009 09:25
RELAXAČNO - MEDITAČNÉ STRETNUTIA - jednen krát mesačne sa stretneme na 60-90 minút, aby sme si oddýchli, zrelaxovali a v príjemnej atmosfére pri sviečkach a hudbe po-meditovali.   ZELENÁ PRE MOZOG alebo TRÉNING PAMäTE - štvordňový intenzívny kurz je postavený na dvoch stupňoch. Prvý...
>>

Webová prezentácia bola spustená

29.07.2009 09:24
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.     Našim popredným záujmom je ukázať každému záujemcovi prepojenie tela i ducha: formou doplnkového vzdelávania, odstránenia zdravotných ťažkostí pomocou enzymatickej regeneračnej masáže a masáže lávovými kameňmi,  ...
>>

Úvodná stránka

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Novinky

DUCHOVNÁ NUMEROLÓGIA

06.08.2009 18:26
    DUCHOVNÁ NUMEROLÓGIA podľa Lívie   Numerológia a dátum narodenia nie je vecou obyčajnej náhody, ináč by sa nedala tak ľahko charakterizovať podstata jednotlivca, keby to nebolo vopred určené a naplánované. Kódy, vďaka ktorým fungujeme na zemi, máme vopred dané. Sú...
>>

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

29.07.2009 09:25
RELAXAČNO - MEDITAČNÉ STRETNUTIA - jednen krát mesačne sa stretneme na 60-90 minút, aby sme si oddýchli, zrelaxovali a v príjemnej atmosfére pri sviečkach a hudbe po-meditovali.   ZELENÁ PRE MOZOG alebo TRÉNING PAMäTE - štvordňový intenzívny kurz je postavený na dvoch stupňoch. Prvý...
>>

Webová prezentácia bola spustená

29.07.2009 09:24
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.     Našim popredným záujmom je ukázať každému záujemcovi prepojenie tela i ducha: formou doplnkového vzdelávania, odstránenia zdravotných ťažkostí pomocou enzymatickej regeneračnej masáže a masáže lávovými kameňmi,  ...
>>

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.