pre radosť

DUCHOVNÁ NUMEROLÓGIA

06.08.2009 18:26

 

 

DUCHOVNÁ NUMEROLÓGIA
podľa Lívie
 
Numerológia a dátum narodenia nie je vecou obyčajnej náhody, ináč by sa nedala tak ľahko charakterizovať podstata jednotlivca, keby to nebolo vopred určené a naplánované. Kódy, vďaka ktorým fungujeme na zemi, máme vopred dané. Sú nositeľmi základných informácií o našej minulosti. Preto sa niekto narodí predčasne, preto k otehotneniu dôjde práve v danej chvíli a nie inokedy, a preto je ťažko odhadnúť presný deň pôrodu.
Podľa numerológie je možné presne opísať základné povahové črty danej osoby, prípadne jeho nábeh na rôzne choroby, či určité nedostatky.
             
Cieľ  numerologického výpočtu:
Naučiť sa prijať danosti, ktoré máme a s pochopením rozvíjať to, čo nám do vienka nebolo dané.
 
Cieľová skupina:
Žena, muž, dieťa, manželka, manžel, súrodenec, partner, zamestnávateľ, zamestnanec,...
 
Výhodou metódy:
je, že v tejto numerológii sú pojmy presne definované a nespôsobujú chaos v myšlienkach ľudí. Dozvieme sa o našom egu, bio energii – naše danosti z oblasti zdravia, o kozmickej energii – je to o našom vnímaní, schopnosti vzdelávať sa, o schopnosti zaradiť sa do pracovného života, ďalej si uvedomíme výšku nášho sebavedomia, intuície, vytrvalosti, a taktiež sa dozvieme, ako sme na tom v našom duchovne, láske a čo môžeme očakávať po finančnej stránke.
 
PROSTRIEDKY PRE VÝPOČET:
Dátum narodenia pre vytvorenie numerologickej mriežky
 
Čo možno metódou Duchovnej numerológie riešiť:
Partnerské vzťahy, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, rodinné vzťahy, pracovné vzťahy, priateľské vzťahy, pochopenie seba samého i nášho dieťaťa, ...
 
ČO PRE NUMEROLOGICKÝ VÝPOČET POTREBUJETE:
Objednať si výpočet prostredníctvom e-mailu: stačí napísať krstné meno a celý dátum narodenia. Zaplatiť danú čiastku na účet č. 4050028501/3100 (Ľudová banka), ako variabilný symbol (VS) napísať dátum narodenia a na správu pre prijímateľa krstné meno. Po doručení čiastky na účet vám do 14 dní príde e-mailom vypracovaný numerologický výklad.
 
CENA:
20,00 € / 602,52 Sk
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.