pre radosť

MANDALA

06.08.2009 18:56

 

Mandala a "Radosť"

Dnešok akoby bol znovuobjavil mandalu. V školách, materských školách, no i na kurzoch, či didaktických seminároch vídať stále častejšie kruhové obrazce na vyfarbenie. Slúžia na uvoľnenie, koncentráciu, ale aj na sebapoznanie, na nájdenie cesty k sebe. Nejde pritom o nič nového. Mandaly totiž existujú odjakživa. Neraz ide o znaky, ktoré mali na celom svete svoj skrytý význam už pred mnohými storočiami a ktoré sú dedičstvom generácií. Kto sa rozhodne malovať mandaly, mal by sa s podstatou týchto kruhových obrazcov dôkladne oboznámiť. Je to cesta k uvoľneniu, k pokoju, k sústredeniu aj k sile. Doprajme sebe a svojim deťom tento zážitok.

Čo je mandala?

Mandala je kruhový obrazec. V sanskrite toto slovo znamená „kruh". V budhistickej tradícii mandala oddávna slúžila pri meditácii. S motívom mandaly sa však stretneme vo všetkých kultúrach sveta - východných i západných. Nachádzame ju ako okennú rozetu na gotických kostoloch, ako aztécky kalendár i ako típí - stan, či šamanský kruh u indiánov, ďalej ako starý plán mesta alebo pôdorys chrámových stavieb, kultových miest a kostolov na všetkých svetadieloch. Mandaly možno objavit na prastarých skalných rytinách, na predhistorických šperkoch a kultových predmetoch starých národov, ale aj na stenách dávnych svätýň. Mandala môže predstavovať vzor, štruktúru, motív, dekoráciu, hocijaké zobrazenie. Zakaždým však ide o tvar, ktorý je koncipovaný na stred. Kruhový obrazec, v ktorom sa všetko zbieha do stredu alebo od stredu rozbieha - to je podstatný znak mandaly. Mandala nemusí mať bezpodmienečne presný kruhový obrys. Vždy sa v nej však dá vycítiť kruhová forma - ako pri slamenej hviezdičke alebo snehovej vločke. Príroda nás zahŕňa nespočetným množstvom mandál. Treba ich len objaviť. Kto pozoroval deti či dospelých pri vyfarbovaní mandál, nepotrebuje veľké vysvetlenia. Človek jednoducho vidí a cíti, ako mandaly pôsobia: upokojujú, utišujú, každý sa zahĺbi do seba, vytvorí sa atmosféra duševnej pohody. Pri vyfarbovaní mandál takmer vždy okamžite nastane ticho plné pracovnej koncentrácie - v prostredí dospelých aj detí. Z tvárí všetkých sa dá vyčítať, že sú úplne zaujatí, pohrúžení do činnosti a niekedy doslova ponorení do obrazca. Kto vyfarbí mandalu, vychutná pokoj vyvolaný prácou ruky s ceruzkou. Dospelí sa neraz tešia iba z možnosti malovať, či kresliť. Vyfarbovanie obrázkov sa koniec - koncov považuje výlučne za činnost pre deti a dospelí si ju nedožičia ani vtedy, keď na to majú chuť. Mandaly však môžu vyfarbovať i dospelí! Možno ste už zažili ten výnimočný pocit, ktorý vyvoláva vyfarbovanie mandál. Nečudo, že sa mandalám pripisujú liečivé účinky...

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.