pre radosť

EFT

06.08.2009 18:29

 

EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES - EFT

 

- je vysoko účinná liečebná, terapeutická a osobnostný rozvoj podporujúca metóda založená na odstraňovaní energetických blokov vyvolaných - stresom, emotívnym napätím, kolíznymi presvedčeniami, psychickou alebo (aj) fyzickou vyčerpanosťou, závažnými životnými udalosťami,....

História Eft

Počiatky metodiky Emotional Freedom Techniques (EFT) siahajú do obdobia pred viac ako 5000 rokmi. V tomto období boli v čínskych Šaolínskych a Taoistických kláštoroch po prvý krát zaznamenané objavy meridiánových máp. Z týchto „tajných máp“ sa neskôr odvíjali vetvy lekárskeho a terapeutického umenie založené na práci s energetickými dráhami a energetickými bodmi známe dnes ako: Akupunktúra, Akupresúra, masáže Shiatsu alebo Reflexológia.Novodobé korene EFT siahajú do roku 1970, kedy americký psychológ Roger Callahan vyvinul terapeutickú metódu TFT (Thought Field Therapy). Táto metóda zahŕňala prácu s 365 akupresúrnymi bodmi ľudského tela. Ich poklopkávaním dochádzalo k obnoveniu prúdenia energií v ľudskom tele a tým aj k odstraňovaniu problémov a bolestí.V 90-tych rokoch bola technika TFT za pomoci poznatkov z akupunktúry, kineziológie a psychológie zdokonalená a zjednodušená Gary Craigem. Nová metóda dostala pomenovanie Emocional Freedom Techniques.

Gary Craig

Gary Craig, pôvodným povolaním inžinier, ukončil štúdium na Stanfordskej Univerzite v USA. Profesionálne sa venoval osobnostnému koučingu zameranému na zvyšovanie výkonnosti manažérov. Neustále hľadal jednoducho aplikovateľný spôsob, ktorý by bol efektívnym riešením pre odstraňovanie emočných blokov, brzdacich osobnostný rast a zdravý, plnohodnotný život.V súčasnosti využíva metodiku EFT viac ako 300 000 EFT praktikov v USA, Kanade, Európe, Japonsku a Austrálii.

Cieľ nápravy :

vrátiť každému jedincovi, čo mu bolo dané do vienka v čase narodenia – zdravie, energia a túžba po plnohodnotnom bezbolestnom napredovaní životom

Zámer:

ukázať (možno novú a neobvyklú) cestu ku zdraviu - vo všetkých podobách každému, kto o to prejaví záujem

Oblasti, kde je možné eft použiť:

rôzne typy fóbií – úprava telesnej hmotnosti – panické strachy – traumy zo sexuálneho zneužívania –depresie – rôzne typy závislosti – vysoký krvný tlak – migrény – bolesti hlavy – chronická únava – svalová dystrofia – bolesť (aj chronická) – reumatická artritída - Diabetes –stavy náhlej úzkosti – poruchy príjmu potravy – problémy vo vzťahoch (práca, priateľstvo, rodina, láska atď.) - kontrola pocitov hnevu a zlosti – reakcie a chovanie detí – dyslexia – alergia – astma – nespavosť – sebaúcta – sebaocenenie – sebaláska – športová a profesijná výkonnosť – štúdium – progresívne myslenie – hojnosť– odpútanie sa od minulosti – strata motivácie a mnoho ďalších oblastí

Metóda použitia:

EFT sa dá jednoducho popísať ako akupunktúra bez ihiel. Je to nebolestivá metóda,v ktorej sú ihly nahrádzané jemným rytmickým poťukávaním prstami v oblasti tváre,hrudníka a ruky .

Pomôcky:

Vlastná ruka, ruka praktika, pri malých deťoch môže byť sprostredkovateľ bábika, plyšový medvedík,...

Čas Trvania Konzultácie:

cca 60 – 90 minút klasickej konzultácie /odblokovania.Pre čo najvyššiu efektivitu sa odporúča sled troch odblokovaní v určitom časovom odstupe

Možnosť Konzultácie Prostredníctvom Skype:

Klient sa potrebuje vopred oboznámiť s technikou, prostredníctvom e-mailu prijať obrázok, ktorý ho informatívne naviguje na miesta kontaktného poťukávania a v neposlednom rade kameru ku skype, aby sa mohol zosúladiť pri „klopkaní“ s praktikom.

Cena:

jedno samostatné odblokovanie 30,-€
vopred zaplatené (odporúčané) tri odblokovania (a 25,-€ ) 75,-€
odblokovanie v skupine 15,-€
pri odblokovaní prostredníctvom Skype doložiť doklad o zaplatení konzultácie bankovým prevodom  

Skupinové Odblokovanie

- je výhodné tým, že sila kolektívnej energie násobí schopnosť odblokovania; pomenujú sa niektoré veci, či problémy, na ktoré by sme sami neprišli; mnohokrát nájdeme svoj problém pri pomenovaní problému niekoho iného; ...

Upozornenie

– na tento druh stretnutia je potrebné objednať sa minimálne 14 dní vopred a aj ich zaplatiť, nakoľko kapacita účastníkov jednotlivých stretnutí je 10 osôb

Termíny

na skupinové odblokovania: vždy 18,00 – 19,30 hod.
......09 na tému HOJNOSŤ A PROSPERITA
......09 KOMUNIKÁCIA
......09 KOMUNIKÁCIA V PARTNERSKOM VZŤAHU

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.