pre radosť

ZAPNI SI MOZOG

06.08.2009 19:00

 

ZAPNI SI MOZOG

alebo

EDU – KINEZIOLOGICKÉ PRELADENIE

 

Aj vaše dieťa má problémy s učením, písaním, rátaním, čítaním? Učiteľ a psychológ sa zhodli na tom, že dieťa je dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik? Je vaše dieťa nadmieru živé – hyperaktívne? Chodíte s ním k psychológovi, ale nebadáte žiadne zlepšenie?

Kto ako malé dieťa dostatočne dlho lezie štvornožky, ten vyrastá tak, že sa spontánne naučí používať obidve mozgové hemisféry naraz. Tí, u ktorých je toto obdobie krátke, alebo takmer vôbec neexistuje, nenaučia sa spolupráci dvoch hemisfér, a tým k nej nedochádza ani počas učenia. A práve vtedy prichádza diagnostika – dyslektik, dysgrafik,...

CIEĽ PRELADENIA:

  • - zosúladiť prácu oboch mozgových hemisfér
  • - schopnosť ľahkého spracovania učebného textu
  • - zlepšenie zručnosti v učení
  • - zlepšenie koncentrácie

ZÁMER PRELADENIA:

zaradenie preladeného dieťaťa do normálne fungujúcej skupiny bežne sa učiacich detí – tzn., výrazne zlepšiť schopnosti čítania, písania, rátania, gramatiky, osvojovanie si všetkých školských zručností. Návrat sebadôvery, sebaúcty a návrat voľného času (predtým venovaného dlhému a neúspešnému učeniu) pre zábavu a hry tak potrebné pre zdravý vývin každého z nás.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

každý jedinec – dieťa, žiak, študent i dospelý, ktorý má problémy s učením, čítaním, rátaním, koncentráciou,...


 

METÓDA PRELADENIA:

Edu-kinestetické preladenie (edukinestézia – výuka používajúca pohyb) je metóda pozostávajúca z jednoduchých pohybov a cvičení, pomocou ktorých naštartujeme činnosť oboch mozgových hemisfér.

ČAS POTREBNÝ NA PRELADENIE:

vstupný test, preladenie a konzultácia trvá približne jeden a pol až dve hodiny – podľa druhu nápravy a špecifických ťažkostí


 

CENA:

jedna konzultácia a preladenie 20,-€

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.