pre radosť

MAGNETOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVO

06.08.2009 18:45

 

Magnetoterapia s "Radosťou"

 

Primitívna magnetoterapia sa používala už pred stáročiami na európskom, africkom a ázijskom kontinente. Naši predkovia poznali účinky magnetického poľa tvoreného magnetickými horninami. Poznali príťažlivú silu, pôsobiacu na železné predmety a prisudzovali jej božský pôvod. Horninu prikladali na rany a bolestivé zranenia s cieľom urýchliť hojenie a odstrániť bolesť. Magnetoterapia na vedeckom základe sa začala používať hlavne na sklonku 19. storočia, ale predovšetkým počas dvadsiateho storočia. Využili sa poznatky fyziky, chémie, elektrofyziológie a ďalších odborov na zdokonalenie tejto metódy a na jej bezpečné užívanie. U nás sa magnetické pole začalo používať v 30.rokoch (hlavne v kožnom lekárstve). ale masívny rozvoj používania tejto metódy, vrátane výroby bezpečných magnetoterapeutických prístrojov nastal počas 70.-80. rokov. Preverovali sa možnosti využitia prakticky vo všetkých oblastiach medicíny.

Na nasledujúcom obrázku je vidieť možnosti použitia magnetoterapie:

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.