pre radosť

PSYCHOGRAFIA

06.08.2009 18:40

 

Psychografia

 

Psychotronika je odbor, ktorý sa zaoberá mimoriadnymi vlastnosťami človeka, i keď ešte nie je úplne vedecky ani technicky dostatočne preskúmaná. Tento názov je odvodený z gréckeho slovného základu psyché – duša a tron – vláda.

Psychografia vyjadruje zloženie dvoch podstatných mien s gréčtiny. Psyché – duša a grafein – zapisovanie, popisovanie, kreslenie alebo záznam toho, čo uvádza prvá časť. Vo voľnom preklade – psychická kresba. Veľké rezervy a možnosti nášho mozgu túto schopnosť umožňujú. Známejší a častejšie používaný pojem je automatická kresba, ktorý však v niektorých smeroch nevystihuje podstatu tejto duchovnej kresby. Zatiaľ čo kyvadlo reaguje u veľkého množstva ľudí či už s horšími, či s lepšími výsledkami, senzibilná kresba si vyžaduje určitú skúsenosť, sústredenie, ale i zodpovedajúci čas potrebný k jej nácviku. Výsledkom sú potom rozsiahle možnosti, ktoré táto činnosť potrebuje – píše vo svojej knihe „PSYCHOGRAFIE – automatická kresba“ jej autorka, lektorka, poradkyňa pre prírodné metódy liečenia pani Marie Machková.

 

CIEĽ :

Cieľom psychografickej kresby je diagnostika (zdravia, psychosomatických ťažkostí, partnerských vzťahov, pracovných vzťahov, množstva energie), vytestovanie potrieb giagnostikovaného jedinca, tvorba liečivých obrázkov

 

ZÁMER:

Pomôcť každému jedincovi k nastoleniu harmónie vo všetkých oblastiach života

 

DRUHY KRESIEB:

Diagnostická kresba, kresba aurická, topografická a kresba zisťovacia a testovacia

 

ČO MOŽNO METÓDOU RIEŠIŤ:

Uvedomenie si skutočného zdravotného, mentálneho stavu i sociálneho stavu vo všetkých rovinách a následné prijatie riešenia pre komplexné zlepšenie života každého jedinca

 

POMÔCKY:

Ceruzka, farbičky, farby. Používanie ceruzky ako psychotronickej pomôcky samo o sebe rozvíja jasnovidnosť, jednu z málo využívaných schopností nášho mozgu.

 

NAŠE ZAMERANIE

v oblasti psychografie:

Tvorba liečivých energetizačných obrázkov a mandál, ktoré dopomôžu k liečbe a harmonizácii človeka.Obrázky a mandaly budú „šité“ na mieru pre každého klienta osobitne podľa jeho potreby.

 

CENA:

jeden obrázok / mandala 3,-€ - 10,-€ - podľa veľkosti a náročnosti kresby.

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.