pre radosť

SPR

06.08.2009 18:36

 

SPIRITUAL RESTRUCTURING - SPR

 

Spiritual Restructuring je metóda vyvinutá podobne ako SRT pánom Robertom Detzlerom. Základom je napojenie a práca s Vyšším Ja.

CIEĽ KONZULTÁCIE:

Odstránenie bolesti a nerovnováhy na úrovni fyzického tela. Spája duchovné čistenie negatívnych energií, programov a tzv. psychických zranení, a prácu s fyzickým telom

 

METÓDA:

Súčasťou metódy Spiritual Restructuring nie sú násilné naprávania fyzického tela, krútenie, šklbanie alebo udieranie, všetky korekcie sú jednoduché a nebolestivé a prevádzajú sa poklepom alebo dotykom.

ČO JE MOŽNÉ METÓDOU SPR LIEČIŤ:

- bolestivosť krčnej, hrudnej alebo krížovej chrbtice; stuhnuté a bolestivé svalstvo; tŕpnutie alebo nepríjemné pocity v chrbte a lopatkách; ťažkosti s bedrovými, kolennými, ramennými a lakťovými kĺbmi; chronické problémy s prínosovými dutinami; bolesti hlavy a migrény; bolestivosť temporo-mandibulárneho (čeľustného) kĺbu; únavu zraku; opakujúce sa nevysvetliteľné bolesti alebo nepríjemné pocity; v mnohých prípadoch je korekciou svalov možné zlepšiť problémy s chôdzou

ČAS TRVANIA:

jedna aplikácia cca 60 - 90 min.

 

O VYŠŠOM JA

Vyššie Ja predstavuje súbor duchovných bytostí s vyššou úrovňou vedomia, ktoré stoja vo vzťahu k človeku ako jeho vnútorní, duchovní vodcovia, poradcovia a učitelia. Sú to duše, ktoré prešli mnohými fyzickými inkarnáciami a preto ich podstatu, význam a problémy s nimi spojené dobre chápu. Tieto duše pracujú vo vyšších dimenziách, kde čas, tak ako ho poznáme, neexistuje a preto môžu pracovať s energiami vzniknutými v našich minulých, paralelných aj budúcich životoch. V týchto dimenziách nie je ego, negatívny princíp, ktorý vlastní každý človek inkarnovaný na zemi a ktorý nás neustále testuje, ako ďaleko sme v našom chápaní samých seba a nakoľko sami aktívne vytvárame negatívne energie, ktoré sa navonok prezentujú ako strach, hnev, rozčúlenie, nenávisť, závisť, odsudzovanie a podobne. Každý človek má svoje Vyššie Ja. Počet bytostí obsiahnutých vo Vyššom Ja nie je pevne stanovený, je od jednej až po nekonečno a dynamicky sa prispôsobuje potrebám človeka.

Vyššie Ja predstavuje veľkú časť našej intuície. Snaží sa nám pomáhať a tichým vnútorným hlasom sa nás snaží viesť po správnej ceste v našej inkarnácii. Priamo však Vyššie Ja pomáha človeku, len keď je o to požiadané. Je to preto, aby sa človeku zachovala možnosť slobodnej voľby v akejkoľvek situácii.

Vyššie Ja má prístup k ákašickým záznamom našej duše, obrovskej duchovnej knižnici, kde sú uložené všetky informácie o tom, čo kedy duša prežila a aké negatívne alebo pozitívne energie k prežitým situáciám pripojila. Tiež má prístup k nehmotným telám a čakrám človeka, dokáže preskúmať ich stav, zregenerovať ich a vzájomne zharmonizovať.

Vyššie Ja na požiadanie vyhľadáva v ákašických záznamoch informácie súvisiace s negatívnymi, blokujúcimi energiami, ktoré obvykle pochádzajú z traumatických zážitkov a následne umožňuje tieto energie vyčistiť a nahradiť pozitívnymi. Podobne možno čistiť aj negatívne energie rastlín a zvierat. Aj oni majú dušu, aj keď si to často neuvedomujeme.

Vyššie Ja ako bytosti, ktoré pracujú bez ega a nevytvárajú negatívne energie, nie sú schopné človeku škodiť a vždy konajú v záujme najvyššieho dobra a v súlade s plánom našej duše. Ich možnosti sú veľké, ale samozrejme nemôžu človeka zbaviť úplne všetkých jeho problémov. Ak by to tak bolo, strácal by človek zmysel svojej existencie.

CENA:

25,- €

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.