pre radosť

MOZGOVINKY

06.08.2009 19:02

  mozgovinky  mozgovničkáreň     

 
  MOZGOVINKY                 pre deti 1. – 4. roč. ZŠ            v čase 15,00 – 16,30 h
MOZGOVNIČKÁREŇ            pre deti od 5.roč.    ZŠ            v čase 17,00 – 18,30 h
 
                    
V 21. storočí viac ako kedykoľvek predtým vzniká potreba, aby sa deti naučili rýchlo prijímať a spracovávať množstvá informácií, čo nie je pre každé dieťa tak jednoduché, ako sa nám to na prvý pohľad zdá. V prívale nových poznatkov sa ťažko orientuje a efektívne selektuje potrebné od nepotrebného.  A preto je nesmierne dôležité otvoriť sa novým prístupom efektívneho učenia - lepšie spoznať, chrániť a účinnejšie využívať svoju pamäť.
Tréningové techniky využívané v priebehu stretnutípodporujú prostredníctvom hry, zábavy a súťaženia zlepšenie koncentrácie a pamäte účastníkov a zároveň urýchľujú a uľahčujú proces učenia sa.
 
 
CIEĽ STRETNUTÍ:
- zlepšenie zručnosti v učení
- zlepšenie koncentrácie a pamäte
- správne nasmerovanie akcieschopnosti
- zharmonizovanie činnosti oboch mozgových hemisfér
- účinnejšie a bezstresové využívanie osobnostného potenciálu
 
Obsahové zameranie:
· Rozcvička mozgu
· Aj s číslami sa možno skamarátiť
· Aby sme mali z čítania osoh
  1. Tréning pozornosti - hľadanie votrelcov
  2. Tréning orientácie - bludiská a hlavolamy
  3. Tréning vizuálnej pamäte a pozornosti
  4. Tréning logiky – priraďovanie,...
  5. Tréning obrazovej pamäte
· Tréning manuálnej zručnosti - Origami
· Tréning estetickej zručnosti – tvorba a vyfarbovanie mandál
· Relaxačné a protistresové techniky
 
Podľa vytvorenia skupiniek na stretnutiach budeme pracovať na troch stupňoch obtiažnosti. V prípade pravidelných stretnutí ucelenej skupinky vytvoríme systematický program hry a zábavy s gradujúcou obtiažnosťou.
 
Pracovné materiály: každý účastník stretnutia obdrží pracovný materiál a ostatné pomôcky na priamu prácu
 
Cena stretnutia: pri jednorázovej individuálnej návšteve  7€ / 90 min. (210,88 Sk)
                          pri prihlásení a zaplatení štyroch stretnutí vopred    5€ / 90 min.
 
Počet účastníkov v skupine:    5-8 detí
 
   Termíny:  druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci (viď kalendár podujatí)
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.