pre radosť

RÝCHLE ČÍTANIE PRE DOSPELÝCH

06.08.2009 19:20

 

Rýchle čítanie pre dospelých

V súčasnej rýchlej dobe každý človek potrebuje rýchlo prijímať a spracovávať množstvo informácií - dostávame sa do informačného stresu. V prívale nových poznatkov vzniká potreba pružne sa orientovať a efektívne ich selektovať. Poznatky získané v tomto kurze využijete v pracovnom aj voľnom čase. Tréningové a relaxačné techniky využívané v priebehu kurzu podporujú zlepšenie koncentrácie i pamäte účastníkov a zároveň urýchľujú a uľahčujú proces učenia sa.

Cieľová skupina

Manažér, novinár, vedecký pracovník, knihovník, učiteľ, pracovník vo verejnej správe, poslanec, podnikateľ, maklér, stredoškolák, vysokoškolák,... a každý iný, kto musí denne mnoho čítať a koho pritom súri čas.

Požadované vstupné vzdelanie

Nie je určená hranica požadovaného vzdelania; rozhodujúca je schopnosť chápať obsah slova a prečítaného textu.

Profil absolventa

Rýchle a efektívne čítanie podnecuje schopnosť rýchlej, lepšej koncentrácie, čo podnecuje zvýšenú schopnosť konania. Rozšírením slovnej zásoby sa úmerne zlepšuje i komunikácia. Správna komunikácia, okamžité rozhodovanie, schopnosť koncentrácie, zlepšenie pamäti - to všetko sa skrýva za výkonným riadením kolektívu i vlastnej práce.

Metódy výučby

Kombinovaná metóda - prednáška, inštruktáž, tréning.

Obsahové zameranie

  • Teória čítania
  • Druhy a spôsoby čítania
  • Etapový nácvik techniky rýchleho čítania
  • Formy a spôsoby spracovania textu
  • Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér
  • Faktory ovplyvňujúce rýchle čítanie
  • Relaxačné a protistresové techniky
  • Testy rýchleho čítania
  • Kruhový tréning
  • Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity

Pracovné materiály

Každý účastník kurzu obdrží pracovný materiál spracovaný lektorkou.

Čas výuky

Kurz trvá 16 - 18 hodín; víkendový - sobota/nedeľa, trojdňový, prípadne štyri krát po štyri hodiny.

 

Cena základného víkendového kurzu (2dni)

220,-€

Termíny pre otvorené skupiny

11./12.07.2009 letná cena - 190,- €
 

08./09.08.2009 letná cena - 190,- €
 

Pri vytvoreni skupinky minimalne 4 učastníkov - termín možný podľa dohody

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.