pre radosť

naUČiť sa ako SA UČiť

06.08.2009 19:11

 

Naučiť sa, ako sa učiť

alebo

rýchle a efektívne učenie

Od prvých okamihov na tomto svete máme túžbu poznávať a pretvárať svoje okolie.Túžba učiť sa a objavovať je nám prirodzená, ale postupne ju mnohí strácame, cítime neistotu a neskôr možnoi strach - to všetko je dôsledok informačného stresu a tlaku zo strany rodičov, školy, trénerov,... S pocitom byť úspešný, uznávaný, rozumný, ... sa postupne dieťa dostáva k voľbe rozvrstvenia si svojho času a stále viac a viac si ukrajuje zo svojich voľnočasových aktivít a presúva sa do času vyplneného učením a vzdelávaním. Vráťme svojmu dieťaťu kúsok detstva tým, že mu ukážeme cestu ako šetriť časom - naučme ho rýchlejšie a ľahšie sa učiť.

Tréningové a relaxačné techniky využívané v priebehu kurzu podporujú zlepšenie koncentrácie i pamäte účastníkov a zároveň urýchľujú a uľahčujú proces učenia sa.

Čo je cieľom kurzu?

 • - Rýchle prijímanie a spracovanie množstva informácií
 • - Zlepšenie koncentrácie a pamäte
 • - Pružná orientácia a efektívne selektovanie čítaného textu
 • - Zlepšenie zručnosti v učení

Zámer kurzu:

Sprístupniť nové poznatky z oblasti rýchleho učenia, orientácia v študijnej literatúre, selekcia podstatného od nepodstatného

Cieľová skupina:

Žiak od 10 rokov, stredoškolák

Profil absolventa:

Rýchle a efektívne učenie rozširuje vedomostnú úroveň, čím sa úmerne zlepšuje sebavedomie a následne i komunikácia. Tréningy pre zharmonizovanie činnosti oboch mozgových hemisfér, objavenie seba -aký som?, kto som?, zbierka pozitívnych vlastností, viera v úspech - to všetko sa skrýva v návrate sebadôvery, sebaistoty, sebaúcty a v návrate voľného času pre zábavu a hry tak potrebné pre zdravý vývin každého z nás.

Metódy výučby:

Kombinovaná metóda - prednáška, inštruktáž, tréning.

Obsahové zameranie:

 • Teória učenia
 • Druhy a spôsoby čítania
 • Formy a spôsoby spracovania textu
 • Mozog a jeho činnosť
 • Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér
 • Faktory ovplyvňujúce učenie
 • Relaxačné a protistresové techniky

Pracovné materiály:

Každý účastník kurzu obdrží pracovný materiál spracovaný lektorkou.


 

Čas výuky:

Kurz trvá 6-7 hodín; spravidla v piatok (začiatok o 8,00h - predpokladaný koniec cca o 15,00-16,00h - počas kurzu je hodinová prestávka na obed)

CENA KURZU:

40,-€

 

Termíny:

ZŠ a SŠ
17.07.2009 letná cena - 30,- €

11.08.2009 letná cena - 30,- €

VŠ - pozri rýchle čítanie pre mládež

Pri vytvoreni skupinky minimalne 6 učastníkov - termín možný podľa dohody
 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.