pre radosť

RÝCHLE ČÍTANIE PRE MLÁDEŽ

06.08.2009 19:22

 

Rýchle čítanie pre mládež

Rýchlejšie čítať - ľahšie sa učiť

Od prvých okamihov na tomto svete máme túžbu poznávať a pretvárať svoje okolie. Túžba učiť sa a objavovať je nám prirodzená, ale postupne ju mnohí strácame, cítime neistotu a neskôr možno i strach - to všetko je dôsledok informačného stresu a tlaku zo strany rodičov, školy, trénerov,... S pocitom byť úspešný, uznávaný, rozumný, ... sa postupne dieťa dostáva k voľbe rozvrstvenia si svojho času a stále viac a viac si ukrajuje zo svojich voľnočasových aktivít a presúva sa do času vyplneného učením a vzdelávaním. Vráťme svojmu dieťaťu kúsok detstva tým, že mu ukážeme cestu ako šetriť časom - naučme ho rýchlejšie čítať a ľahšie sa učiť.

Cieľová skupina

Žiak od 15 rokov, stredoškolák, vysokoškolák

Požadované vstupné vzdelanie

Nie je určená hranica požadovaného vzdelania; rozhodujúca je schopnosť chápať obsah slova a prečítaného textu.

Profil absolventa

Rýchle a efektívne čítanie rozširuje slovnú zásobu, čím sa úmerne zlepšuje komunikácia. Tréningy pre zharmonizovanie činnosti oboch mozgových hemisfér, objavenie seba -aký som?, kto som?, zbierka pozitívnych vlastností, viera v úspech - to všetko sa skrýva v návrate sebadôvery, sebaistoty, sebaúcty a v návrate voľného času pre zábavu a hry tak potrebné pre zdravý vývin každého z nás.

Metódy výučby

Kombinovaná metóda - prednáška, inštruktáž, tréning.

Obsahové zameranie

  • Teória čítania
  • Druhy a spôsoby čítania
  • Etapový nácvik techniky rýchleho čítania
  • Formy a spôsoby spracovania textu
  • Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér
  • Faktory ovplyvňujúce rýchle čítanie
  • Relaxačné a protistresové techniky
  • Testy rýchleho čítania
  • Kruhový tréning
  • Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity

Pracovné materiály

Každý účastník kurzu obdrží pracovný materiál spracovaný lektorkou.

Čas výuky

Kurz trvá 16 hodín - spravidla so/ne, v prípade mladšej vekovej skupiny - štyri krát po štyri hodiny, spravidla so-ne / so-ne.; počas predĺžených víkendov, počas prázdnin

Cena

120,-€ (cena platí pre študenta v skupine študentov - nie, ak je v skupine dospelých)

Termíny

23./24.07.2009 letná cena - 90,- €
 

13./14.08.2009 letná cena - 90,- €

 

- na základe objednávky ucelenej skupiny termín podľa dohody

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.