pre radosť

RÝCHLE A EFEKTÍVNE ČÍTANIE - cesta k úspechu

06.08.2009 19:17

 

Rýchle a efektívne čítanie

Cesta k úspechu

"Človek je súčtom všetkých kníh, ktoré prečítal." Bodo Schäfer - Cesta k finančnej slobode

Prečo je čítanie také dôležité?

Na jednej strane preto, lebo slová znamenajú myšlienku. Každé nové slovo, ktoré sa naučíme, znamená jednu novú myšlienku. Myšlienky sú však nezaplatiteľné. Na druhej strane sa náš príjem často vyvíja paralelne k našej slovnej zásobe.Všetky vedomosti sú niekde zapísané. Musíme ich však hľadať. Musíme ísť informáciám v ústrety.

Dve knihy za týždeň znamenajú 100 kníh za rok. Za sedem rokov je to 700 kníh. Určite sa pýtate: „Ako to mám stihnúť? Nemám tak veľa času!"

Prvá kniha, ktorú by ste si mali prečítať, je kniha o rýchlom čítaní, pretože čas je drahocenný. Ak máte potrebu skvalitniť svoje doterajšie študijné, pracovné i osobné aktivity, darujte si viac voľného času.

Ako?

Po absolvovaní kurzu „Rýchle a efektívne čítanie“ absolvent ušetrí dvoj, troj až štvornásobok času, ktorý dovtedy musel venovať čítaniu študijnej literatúry, potrebných písomností, správ, publikácií, návrhov zákonov...

Kurz „Rýchle a efektívne čítanie“ je stavaný na poznatkoch univerzitného profesora PhDr. Jozefa Mistríka, doktora vied a je obohatený o tréningové techniky a relaxácie.

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.